Новини

2019-01-21

ИНОВАТИВЕН КУРС ПО МАТЕМАТИКА

Красотата на математиката Част II

С преподавател доктор от НБУ!
Местата са ограничени!

"Има много изкуства, които украсяват ума на човека. Нито едно от тях не го украсява и разхубавява така, както изкуствата, които се наричат математически."

Х. Билингзли

Съдържание на курса:
1. Задачи с числа до 1 000 000. Сума и произведение на цифрите, красиви числа, огледални числа, най-големи и най-малки от даден вид.
2. Математически ребуси.
3. Диофантови уравнения.
4. Математически игри. Стратегии. Инварианти.
5. Бройни системи. Десетична, двоична и шестдесетична системи.
6. Шифри и кодиране на съобщения. Шифър на Цезар.

Курсът е подходящ за ученици от 4. до 6. клас. Той е продължение на
курса „Красотата на математиката“ Част I, като за посещаването му не е
необходимо да е бил посещаван предишния курс – темите са независими от предишните.

График на курса:
6 занимания по 3 учебни часа
Дати: 09.02.2019, 16.02.2019, 23.02.2019, 09.03.2019, 16.03.2019, 23.03.2019
Час: 15:00-17:10 (3 учебни часа с общо 10 минути почивка)
Място: Детска академия на науките, изкуствата и спорта
София 1407, кв. "Лозенец", ул. "Хенрих Ибсен" No 3
За записване:
Д-р Лъчезар Томов, тел. 0896311660, luchesart@gmail.com