Новини

2019-05-06

Шеста лятна школа по астрономия

Водещ: Дилян Христов, University of Cambridge - Natural Sciences /Physical/

Школата включва интерактивни лекции и презентации, съчетани с дневни и нощни наблюдения и практически упражнения. Заниманията са подходящи за подготовка на бъдещи олимпийци по физика и астрономия. 

ПРОГРАМА:
1. Въведение в астрономията - мащаби и строеж на Вселената, представи за Вселената, предмет, задачи, уреди и методи на астрономията.
2. Видими и истински положения и движения на небесните тела - звездното небе, видими движения, време и календар, закони на Кеплер, движение под действие на гравитационните сили.
3. Слънчевата система - образуване, физични условия на планетите, малки тела.
4. Звезди и звездна еволюция, Слънце.
5. Строеж и еволюция на Вселената - Млечният път: форма, размери, въртене; класификация и характеристики на галактиките, закон на Хъбл; теория на горещата Вселена, начало, развитие и бъдеще на Вселената; живот и разум във Вселената. 

График:
1. 01.-05.07, от 10.00 до 12.00 часа 
ИЛИ
2. 01.-05.07., от 16.00 до 18.00 часа

Цена: 175 лв.

За информация и записване: 0888 222863.