Новини

2019-10-01

25. МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ "ХИТЪР ПЕТЪР"

Уважаеми родители,

На 12.10.2019 г., събота, от 11.00 до 12.30 часа, ще се проведе 25. математическо състезание "ХИТЪР  ПЕТЪР".

Състезанието се организира от екип от математици от СМБ-секция Габрово, координиран от проф. дмн Румен Даскалов.
В състезанието могат да участват ученици от 2. до 8. клас. Състезателните теми са за 2. клас, 3. клас, 4. клас, 5. клас, 6. клас и обща тема за 7.–8. клас.
Всяка  тема включва 10 тестови задачи  с избираем отговор  и  5 задачи на Хитър Петър със свободен отговор. Темите за съответния клас включват в основни линии училищния материал по математика от предишния клас, както и задачи, излизащи извън рамките на стандартния училищен материал по математика.
От предложените 5 отговора на тестовите задачи точно един е верен. За верен отговор на задачи от 1 до 5 се дават по 2 точки, на задачи от 6 до 10 се дават по 4 точки и на задачи  от 11 до 15 се дават съответно 6, 7, 8, 9 и 10 точки. За непосочен отговор не се дават точки, а за грешен отговор се отнема 1 точка.  Към получените точки се добавят още 15 бонус точки (за да няма в класирането ученици с отрицателен брой точки).

Не се разрешава използване на калкулатори. Сканирани копия на бланките за отговори не се изпращат. Резултатите от състезанието (национално класиране) се публикуват на интернет-страницата на състезанието – www.smb-gabrovo.com.

За участниците от София и Пловдив състезанието ще се проведе в сградата на Детската академия на адрес: гр. София, ул. Иван Денкоглу 19.

Таксата за участие е 8 лева и се заплаща на място, непосредствено преди състезанието.

За участие е необходимо предварително записване чрез изпращането на следната регистрационна форма: https://docs.google.com/forms/d/1qX_6_b_W7X0tPqTcAyc-Bgt8wo-coxdZnPB4sYMgUZk/edit.

Краен срок за записване: 08.10.2019 г., 18.00 часа.

Всички участници трябва да бъдат на посочения адрес в 10.30 часа.

За повече информация: 0888 222863.

ВАЖНО!!!
Регламентът на състезанието „Хитър Петър“ предвижда публикуване на резултатите на участниците на интернет страницата на състезанието.
Който не желае резултатите му да се публикуват, трябва да представи декларация, подписана от родител.