Новини

2020-04-02

Промяна в предварително планираното разпределение на часовете

Уважаеми родители,

Във връзка с вероятното удължаване на извънредното положение след 13 април 2020 г., бих искала да Ви уведомя, че всички часове от оставащите 10 занимания до края на настоящата учебна година ще се вземат присъствено от децата, които не са включени в онлайн обучение, през периода май-юни-юли.

За точния график на тези 10 присъствени занимания, както и за графика на присъствените занимания, които ще останат за взимане от децата, които участват в онлайн обучение, ще Ви уведомя допълнително, след като стане ясно кога ще отпаднат извънредните мерки.

С уважение,
Ирина Шопова