Организация на деня


ДНЕВЕН РЕЖИМ НА ЯСЛЕНАТА ГРУПА


1. 8.00-9.00: посрещане на децата, закуска
2. 9.00-9.15: утринна гимнастика
3. 9.15-10.00: регламентирани обучителни ситуации
4. 10.00-10.30: плодова закуска
5. 10.30-11.15: музикален английски, игри
6. 11.15-12.00: подвижни игри, игри на открито
7. 12.00-12.30: нерегламентирани обучителни ситуации, отдих
8. 12.30-13.30: обяд
9. 13.30-14.00: подготовка за сън
10. 14.00-16.00: сън
11. 16.00-16.30: следобедна закуска
12. 16.30-17.00: игри
13. 17.00-18.00: изпращане на децата


ДНЕВЕН РЕЖИМ НА ПЪРВА И ВТОРА ГРУПА

1. 8.00-8.45: посрещане на децата, закуска
2. 8.45-8.55: утринна гимнастика
3. 9.00-10.00: математика и родна реч
4. 10.00-10.15: плодова закуска
5. 10.15-11.15: езиково обучение
6. 11.15-12.00: подвижни игри, игри на открито
7. 12.00-12.30: природен свят и социален свят
8. 12.30-13.30: обяд
9. 13.30-15.30: отдих и тихи игри
10. 15.30-16.00: следобедна закуска
11. 16.00-17.00: приложни дейности, рисуване, музика
12. 17.00-17.30: игри на открито, спортни игри
13. 17.30-18.00: изпращане на децата


ДНЕВЕН РЕЖИМ НА ТРЕТА И ЧЕТВЪРТА ГРУПА


1. 8.00-8.45: посрещане на децата, закуска
2. 8.45-8.55: утринна гимнастика
3. 9.00-10.00: математика и родна реч
4. 10.00-10.15: плодова закуска
5. 10.15-11.15: езиково обучение
6. 11.15-12.00: подвижни игри, игри на открито
7. 12.00-13.00: природен свят и социален свят
8. 13.00-13.30: обяд
9. 13.30-14.00: отдих
10. 14.00-15.45: тихи игри, плуване
11. 15.45-16.00: следобедна закуска
12. 16.00-17.00: приложни дейности, рисуване, музика
13. 17.00-17.30: игри на открито, спортни игри
14. 17.30-18.00: изпращане на децата