Приятели на Детската академия

Благодарим ви!Уважаеми родители, мили деца,

дейността на Детската академия нямаше да бъде възможна без подкрепата на:
Д-р Петър Цикалов
Г-н Орлин Шопов
Г-н Николай Христов
Г-жа Йорданка Бонева-Благоева