Основно училище

Non scholae, sed vitae discimus.
Не за училището, а за живота учим.
За ученици от предучилищен до 7. клас

В процедура по лицензиране от МОН.