Софийски математически турнир за малки талантиПърви турнир
18.05.2014 г.:


Задачите за предучилищен клас:
Задачи за предучилищен клас: 18.05.2014 г. (PDF, 170.61 KB)
Резултати на участниците от предучилищен клас:
Резултати ПК клас (PDF, 256.31 KB)

Задачите за 1. клас:
Задачи за първи клас: 18.05.2014 г. (PDF, 159.32 KB)
Резултати на участниците от 1. клас:
Резултати 1. клас (PDF, 233.07 KB)


08.06.2014 г.:

Задачите за предучилищен клас:
Задачи за предучилищен клас: 08.06.2014 г. (PDF, 88.93 KB)
Резултати на участниците от предучилищен клас:
Резултати ПК клас - 08.06.2014 g. (PDF, 122 KB)

Задачите за 1. клас:
Задачи за първи клас: 08.06.2014 г. (PDF, 109.47 KB)
Резултати на участниците от 1. клас:
Резултати 1. клас - 08.06.2014 г. (PDF, 116.93 KB)


Втори турнир
28.09.2014 г.:

Задачите за предучилищен клас:
Задачи за предучилищен клас - 28.09.2014 (PDF, 108.38 KB)

Задачите за 1. клас:
Задачи за първи клас - 28.09.2014 (PDF, 105.19 KB)


Трети турнир
17.05.2015 г.:


Задачите за предучилищен клас:
Задачи за предучилищен клас (PDF, 119.69 KB)

Резултатите за предучилищен клас:

Задачите за първи клас:
Задачи за първи клас (PDF, 133.62 KB)
Резултатите за първи клас:
Четвърти турнир
26.09.2015 г.:

Задачите за предучилищен клас:
Задачи за предучилищен клас (PDF, 171.17 KB)

Задачите за първи клас:
Задачи за първи клас (PDF, 114.78 KB)

Резултатите от турнира:
Резултати от Четвъртия турнир: 26.09.2015 г. (PDF, 136.07 KB)


Пети турнир
14.11.2015 г.:

Задачите за предучилищен клас:
Задачи за предучилищен клас (PDF, 223.84 KB)

Задачите за първи клас:
Задачи за първи клас (PDF, 203.83 KB)

Резултатите от турнира:
Резултати от Петия турнир: 14.11.2015 г. (PDF, 142.81 KB)Шести турнир
16.01.2016 г.:

Задачите за предучилищен клас:
Задачи за предучилищен клас: 16.01.2016 г. (PDF, 867.2 KB)

Задачите за първи клас:
Задачи за 1. клас: 16.01.2016 г. (PDF, 134.35 KB)

Резултатите от турнира:
Резултати от Шестия турнир: 16.01.2016 г. (PDF, 135.84 KB)


Седми турнир
20.02.2016 г.:

Задачите за предучилищна възраст:

Задачите за първи клас:

Резултати от Седмия турнир:
Осми турнир
28.05.2016 г.:


Задачите за предучилищна възраст:
Задачи за ПК: 28.05.2016 г. (PDF, 448.87 KB)

Задачите за първи клас:
Задачи за 1. клас: 28.05.2016 г. (PDF, 110.72 KB)

Резултатите от турнира:
Резултати от Осмия турнир: 28.05.2016 г. (PDF, 253.06 KB)Девети турнир
12.11.2016 г.:

Резултати:
Резултати от Деветия турнир (PDF, 133.54 KB)


Десети турнир
25.02.2017 г.


Резултати предучилищна възраст
Резултати предучилищна възраст (PDF, 133.11 KB)

Резултати 1. клас
Резултати 1. клас (PDF, 113.76 KB)Единадесети турнир:
13.05.2017 г.


Резултати предучилищна възраст:
Резултати предучилищна възраст (PDF, 152.02 KB)

Резултати 1. клас:
Резултати 1. клас (PDF, 110.61 KB)