За учители

Академия за учители

Уважаеми колеги,

Екипът на Детската академия, съвместно със специалисти от Института по психология на групите,  разработи 12 програми, съобразени с изискванията на МОН и насочени към повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

Програмите са одобрени със заповед № РД 09-2762 / 14.07.2017 на Министъра на образованието и науката.

Обучението по тези програми ще започне след началото на 2017/2018 учебна година.
Продължителността на всяко обучение е 16 часа и участието носи по 1 квалификационен кредит.

За повече информация: 0888222863.