За учители

Академия за учители

Уважаеми колеги,

Екипът на Детската академия, съвместно със специалисти от Института по психология на групите,  разработи 12 програми, съобразени с изискванията на МОН и насочени към повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

Обучението по тези програми ще започне след началото на 2017/2018 учебна година.
Продължителността на всяко обучение е 16 часа и участието носи по 1 квалификационен кредит.

За повече информация:0888222863.