Транспорт

Допълнителна услуга

При заявено желание от страна на родителите, Детската градина осигурява транспорт "от врата до врата" сутрин и вечер. Децата пътуват по предварително определен маршрут, придружени от наш преподавател, който се грижи за тяхната сигурност и комфорт.

Вечер детето се посреща от възрастен - родител или упълномощен представител на детето, за когото сме уведомени предварително. В случай, че няма на кого да бъде предадено детето или го посреща възрастен, за когото не сме уведомени, преподавателят го връща в Детската градина, където изчаква до установяване на връзка с родителя.


Таксата за транспорта се заплаща еднократно за цялата учебна година или на две равни вноски.