За децата от 3-4 клас

Курсове

Математика за таланти
Информатика за таланти
Двата курса имат за цел чрез интензивна работа да подготвят децата за явяването им на всички състезания по математика и информатика, включени в Календарния план на състезанията по математика и информатика през учебната година за съответната възраст.

Създаване на игри с HTML5
За няколко занятия децата започват да редактират малък проект и, постепенно променяйки го, научават какво е променлива, if, цикъл, масив, докато правят игри като pong, jetpack joyride, shooter, пъзели и други забавни неща.
 

Български език и литература
Основната цел на курса е разширяването и задълбочаването на познанията на децата върху правописната и правоговорната норма на българския книжовен език, за да се създаде добра основа за по-бързото и лесно усвояване на знанията и уменията, предвидени в прогимназиалния етап от обучението по БЕЛ. Предвидено е достатъчно време за диктовки и самостоятелна работа с текст, за да се преодолеят затрудненията, които срещат някои деца.

Занимателна граматика
Чрез решаване на кръстословици и ребуси, чрез отговори на забавни учебни задачи се овладяват основни правила на родния език, формира се отношение към словното му богатство и се изграждат умения за правилното му използване. Забавните часове минават неусетно и са много полезни!

Четене с разбиране
Задачите за подготовка по формàта Четене с разбиране са съобразени с новите изисквания на МОН с оглед на Програмата за международно оценяване на учениците (PISA).
Този тип задачи според изискванията на формàта PISA са включени в изпитите за национално външно оценяване след 4 клас.

Творческо писане
Целта на курса е да открие  заложбите на децата да създават собствен текст, да развие тези заложби и да провокира интерес и вътрешна необходимост за подобна словесна изява: 
  • Да познаваш думите, за да изразяваш мислите си!
  • Да развиваш въображението си, за да дадеш интересна и въздействаща езикова форма на твърденията  си!
  • Да формираш свой собствен стил, за да направиш достояние и за другите своя различен и атрактивен поглед към света!
  • Да бъдеш ТВОРЕЦ!

Астрономия
Курсът запознава децата с методите на науката астрономия, произхода и развитието на Вселената, нейния строеж и бъдеще. Участниците се научават да работят със звездни карти и да извършват наблюдения на небесните тела.

Уеб дизайн
Децата ще задълбочат знанията си за съвременните изисквания при аранжиране елементите на един сайт: хипертекст (линкове), компютърна графика, компютърна анимация, звук и ще могат да представят собствени разработки.

Анимационно кино
За децата, които харесват рисуваните филмчета, са предвидени страхотни игри и занимания, за да научат как се прави анимационен типаж и жива анимация. В края на курса всяко дете ще има собствено анимационно филмче със свой герой. По-големите деца ще работят със специализирани програми и ще участват в анимационни семинари. Ще разберат как се създават различните видове анимация – рисувана, изрезкова и чрез смесена техника. Освен това, всички деца ще рисуват със специален таблет за рисуване, а рисунките веднага ще се появяват на екрана на компютъра. Ще има много забавни и креативни упражнения.

Интензивно езиково обучение (език по избор)
В края на курса децата ще положат изпит за ниво А1-А2 съобразно изискванията на Европейската езикова рамка.

Китайски език за начинаещи

Изобразително и приложно изкуство
Курсът е разделен на два потока: за начинаещи художници и за деца, които  проявяват по-сериозен интерес към изкуството.
Заниманията са групови и се провеждат един път седмично в блок от два учебни часа (по 60 минути).
В часовете по изобразително и приложно изкуство децата ще се запознаят с основните принципи за изграждане на дадена творба. Ще имат възможността да се докоснат до различните похвати и материали за работа и ще могат да експериментират свободно:
- ще рисуват с акварел и темпера, туш и въглен;
- ще моделират с глина и пластилин;
- ще изработват колажи;
- ще работят с хартия, откривайки и опознавайки нейните безкрайни възможности;
- ще направят предмети за украса от материали за рециклиране.

Скулптура
Дърворезба

Музика

Заниманията са индивидуални и се провеждат един път седмично в блок от 3 учебни часа (по 40 минути), като включват история и теория на музиката, солфеж и работа с инструмент (по избор: пиано, цигулка, флейта, китара, барабани).


Кунг фу ТОА

Курсът по Кунг фу ТОА въвежда децата в стила и техниките на иранското бойно изкуство. Стилът съдържа комбинации от Северни и Южни стилове на Шаолин Кунг Фу и се базира на овладяването на бойни техники, които са еднакво ефективни както с оръжие, така и без оръжие.

Авиомоделизъм
Децата ще се запознаят с основните сили, които правят летенето възможно, както и с конструкцията на летателните апарати, ще проектират и конструират различни модели на самолети и ще се научат да ги пилотират чрез радиоуправление.

Театър

Шахмат

Фотография

Журналистика

Бизнес - какво е това?

Чудесата на природата

Структура и функции на човешкото тяло

Магическите тайни на готварското изкуство