За децата от 3-4 клас

Курсове

Математика за таланти


Ментална аритметика
Целите на заниманията по ментална аритметика са насочени към развитието на умствените заложби и креативността на децата - усъвършенстват се логическото мислене, образното мислене, паметта, концентрацията, съобразителността и бързината, повишава се самооценката и увереността надецата, тъй като за кратко време придобиват нови умения, които им гарантират успех във всички начинания.

Информатика за таланти
Двата курса имат за цел чрез интензивна работа да подготвят децата за явяването им на всички състезания по математика и информатика, включени в Календарния план на състезанията по математика и информатика през учебната година за съответната възраст.

Създаване на игри с HTML5
За няколко занятия децата започват да редактират малък проект и, постепенно променяйки го, научават какво е променлива, if, цикъл, масив, докато правят игри като pong, jetpack joyride, shooter, пъзели и други забавни неща.
 

Български език и литература
Основната цел на курса е разширяването и задълбочаването на познанията на децата върху правописната и правоговорната норма на българския книжовен език, за да се създаде добра основа за по-бързото и лесно усвояване на знанията и уменията, предвидени в прогимназиалния етап от обучението по БЕЛ. Предвидено е достатъчно време за диктовки и самостоятелна работа с текст, за да се преодолеят затрудненията, които срещат някои деца.

Занимателна граматика
Чрез решаване на кръстословици и ребуси, чрез отговори на забавни учебни задачи се овладяват основни правила на родния език, формира се отношение към словното му богатство и се изграждат умения за правилното му използване. Забавните часове минават неусетно и са много полезни!

Четене с разбиране
Задачите за подготовка по формàта Четене с разбиране са съобразени с новите изисквания на МОН с оглед на Програмата за международно оценяване на учениците (PISA).
Този тип задачи според изискванията на формàта PISA са включени в изпитите за национално външно оценяване след 4 клас.

Творческо писане
Целта на курса е да открие  заложбите на децата да създават собствен текст, да развие тези заложби и да провокира интерес и вътрешна необходимост за подобна словесна изява: 
  • Да познаваш думите, за да изразяваш мислите си!
  • Да развиваш въображението си, за да дадеш интересна и въздействаща езикова форма на твърденията  си!
  • Да формираш свой собствен стил, за да направиш достояние и за другите своя различен и атрактивен поглед към света!
  • Да бъдеш ТВОРЕЦ!

Астрономия
Курсът запознава децата с методите на науката астрономия, произхода и развитието на Вселената, нейния строеж и бъдеще. Участниците се научават да работят със звездни карти и да извършват наблюдения на небесните тела.

Уеб дизайн
Децата ще задълбочат знанията си за съвременните изисквания при аранжиране елементите на един сайт: хипертекст (линкове), компютърна графика, компютърна анимация, звук и ще могат да представят собствени разработки.

Анимационно кино
За децата, които харесват рисуваните филмчета, са предвидени страхотни игри и занимания, за да научат как се прави анимационен типаж и жива анимация. В края на курса всяко дете ще има собствено анимационно филмче със свой герой. По-големите деца ще работят със специализирани програми и ще участват в анимационни семинари. Ще разберат как се създават различните видове анимация – рисувана, изрезкова и чрез смесена техника. Освен това, всички деца ще рисуват със специален таблет за рисуване, а рисунките веднага ще се появяват на екрана на компютъра. Ще има много забавни и креативни упражнения.

Интензивно езиково обучение (език по избор)
В края на курса децата ще положат изпит за ниво А1-А2 съобразно изискванията на Европейската езикова рамка.

Китайски език за начинаещи

Изобразително и приложно изкуство
Курсът е разделен на два потока: за начинаещи художници и за деца, които  проявяват по-сериозен интерес към изкуството.
Заниманията са групови и се провеждат един път седмично в блок от два учебни часа (по 60 минути).
В часовете по изобразително и приложно изкуство децата ще се запознаят с основните принципи за изграждане на дадена творба. Ще имат възможността да се докоснат до различните похвати и материали за работа и ще могат да експериментират свободно:
- ще рисуват с акварел и темпера, туш и въглен;
- ще моделират с глина и пластилин;
- ще изработват колажи;
- ще работят с хартия, откривайки и опознавайки нейните безкрайни възможности;
- ще направят предмети за украса от материали за рециклиране.

Скулптура
Дърворезба

Музика

Заниманията са индивидуални и се провеждат един път седмично в блок от 3 учебни часа (по 40 минути), като включват история и теория на музиката, солфеж и работа с инструмент (по избор: пиано, цигулка, флейта, китара, барабани).


Кунг фу ТОА

Курсът по Кунг фу ТОА въвежда децата в стила и техниките на иранското бойно изкуство. Стилът съдържа комбинации от Северни и Южни стилове на Шаолин Кунг Фу и се базира на овладяването на бойни техники, които са еднакво ефективни както с оръжие, така и без оръжие.

Авиомоделизъм
Децата ще се запознаят с основните сили, които правят летенето възможно, както и с конструкцията на летателните апарати, ще проектират и конструират различни модели на самолети и ще се научат да ги пилотират чрез радиоуправление.

Театър

Шахмат

Фотография

Журналистика

Бизнес - какво е това?

Чудесата на природата

Структура и функции на човешкото тяло

Магическите тайни на готварското изкуство