За децата от 5-7 клас

Курсове

Математика за таланти
Информатика за таланти
Двата курса имат за цел чрез интензивна работа да подготвят децата за явяването им на всички състезания по математика и информатика, включени в Календарния план на състезанията по математика и информатика през учебната година за съответната
възраст.

Създаване на игри с HTML5
За няколко занятия децата започват да редактират малък проект и, постепенно променяйки го, научават какво е променлива, if, цикъл, масив, докато правят игри като pong, jetpack joyride, shooter, пъзели и други забавни неща.

Български език
Работата в курса е насочена към разширяването и задълбочаването на познанията за фонетичния, морфологичния и синтактичния строеж на българския език и усъвършенстване на уменията на децата да прилагат знанията си на практика и в изпитен формат.

Писане на преразказ и есе
Усвояването на изискванията за създаването на двата вида текст е важно умение, което децата трябва да придобият и усъвършенстват, за да се справят успешно с изпита за кандидатстване в гимназия или колеж след 7 клас.

Творческо писане на български език
Творческо писане на английски език
Целта на двата курса е да открие заложбите на децата да създават собствен текст, да развие тези заложби и да провокира интерес и вътрешна необходимост за подобна словесна изява: 
  • Да познаваш думите, за да изразяваш мислите си!
  • Да развиваш въображението си, за да дадеш интересна и въздействаща езикова форма на твърденията  си!
  • Да формираш свой собствен стил, за да направиш достояние и за другите своя различен и атрактивен поглед към света!
  • Да бъдеш ТВОРЕЦ!

Четене с разбиране (за 7 клас)
Задачите за подготовка по формàта Четене с разбиране са съобразени с новите изисквания на МОН с оглед на Програмата за международно оценяване на учениците (PISA). Този тип задачи според изискванията на формàта PISA са включени в изпитите за национално външно оценяване и кандидатстване след 7 клас.

Литература за децата от 5-6 клас
Курсът има за цел да развие уменията на децата да извличат, осмислят и обобщават информацията от прочетен текст на непозната или слабо позната тема.
Текстовете за работа са включени в списъка на задължителната литература за прочит от бъдещите петокласници и шестокласници.
Уменията за четене с разбиране са ключов елемент от новия формàт на изпита за кандидатстване след 7 клас.

Археология и тракология

История на религиите

Философия за деца

Археоастрономия

Физика и астрономия

Природата около нас

Структура и функции на човешкото тяло

Графичен дизайн
Чрез практическа работа с програмните продукти за графичен дизайн, децата ще получат задълбочени познания за композиция и форма, цвят, цветни гами и видове специализирани палитри, използвани в съвременните графични програми.

Анимационно кино
За децата, които харесват рисуваните филмчета, са предвидени страхотни игри и занимания, за да научат как се прави анимационен типаж и жива анимация. В края на курса всяко дете ще има собствено анимационно филмче със свой герой. По-големите деца ще работят със специализирани програми и ще участват в анимационни семинари. Ще разберат как се създават различните видове анимация – рисувана, изрезкова и чрез смесена техника. Освен това, всички деца ще рисуват със специален таблет за рисуване, а рисункитеведнага ще се появяват на екрана на компютъра. Ще има много забавни и креативни упражнения.

Изобразително и приложно изкуство
Курсът е разделен на два потока: за начинаещи художници и за деца, които проявяват по-сериозен интерес към изкуството или ще кандидатстват в художествена гимназия.
Заниманията са групови и се провеждат един път седмично в блок от два учебни часа (по 60 минути).
В часовете по изобразително и приложно изкуство децата ще се запознаят с основните принципи за изграждане на дадена творба. Ще имат възможност да се докоснат до различните похвати и материали за работа и ще могат да експериментират свободно:
- ще рисуват с акварел и темпера, туш и въглен;
- ще моделират с глина и пластилин;
- ще изработват колажи;
- ще работят с хартия, откривайки и опознавайки нейните безкрайни възможности;
- ще направят предмети за украса от материали за рециклиране.

Скулптура
Дърворезба


Музика
Заниманията са индивидуални и се провеждат един път седмично в блок от 3 учебни часа (по 40 минути), като включват история и теория на музиката, солфеж и работа с инструмент (по избор: пиано, цигулка, флейта, китара, барабани).

Кунг фу ТОА
Курсът по Кунг фу ТОА въвежда децата в стила и техниките на иранското бойно изкуство. Стилът съдържа комбинации от Северни и Южни стилове на Шаолин Кунг Фу и се базира на овладяването на бойни техники, които са еднакво ефективни както с оръжие, така и без оръжие.

Авиомоделизъм
Децата ще се запознаят с основните сили, които правят летенето възможно, както и с конструкцията на летателните апарати, ще проектират и конструират
различни модели на самолети и ще се научат да ги пилотират чрез радиоуправление.

Интензивно езиково обучение (език по избор)
В края на курса децата ще положат изпит за ниво В1-В2-С1 съобразно изискванията на Европейската езикова рамка.

Интерактивен английски език за напреднали
Курсът е насочен към деца, които имат добри начални познания по езика (ниво А2/В1). Главна цел на обучението е развитие и усъвършенстване на уменията за разговор, които обикновено остават на втори план при стандартното изучаване на езика.
За постигането на по-добри резултати, децата ще участват в плей-бек театър (съвместно със
специалист по ролеви игри), в който те ще бъдат режисьори, сценаристи и актьори на своя собствена сценична постановка на английски език.

Китайски език за начинаещи

Театър

Шахмат


Фотография

Журналистика

Бизнес и бизнес администрация


Тайните на готварското изкуство