За децата от 7 клас

Курсове


Математика
Български език и литература
История
Биология
Химия
Физика
Подготовка за националното външно оценяване след 7 клас
Работата в изброените курсове е насочена към усъвършенстване на практическите умения за спряване с изпитните формати за кандидатсване в гимназия или колеж след 7 клас.

Четене с разбиране

Задачите за подготовка по формàта Четене с разбиране са съобразени с новите изисквания на МОН с оглед на Програмата за международно оценяване на учениците (PISA).
Този тип задачи според изискванията на формàта PISA са включени в изпитите за национално външно оценяване и кандидатстване след 7 клас.

Творческо писане (есе, разказ, импресия, поезия)
Целта на курса по Творческо писане е да открие  заложбите на децата да създават собствен текст, да развие тези заложби и да провокира интерес и вътрешна необходимост за подобна словесна изява:
  • Да познаваш думите, за да изразяваш мислите си!
  • Да развиваш въображението си, за да дадеш интересна и въздействаща езикова форма на твърденията  си!
  • Да формираш свой собствен стил, за да направиш достояние и за другите своя различен и атрактивен поглед към света!
  • Да бъдеш ТВОРЕЦ!

Изобразително и приложно изкуство

Курсът е предвиден за деца, които проявяват по-сериозен интерес към изкуството и ще кандидатстват в художествена гимназия.
Заниманията са групови и се провеждат един път седмично в блок от два учебни часа (по 60 минути).
В часовете по изобразително и приложно изкуство децата ще се запознаят
с основните принципи за изграждане на дадена творба. Ще имат възможността
да се докоснат до различните похвати и материали за работа и ще могат да
експериментират свободно:
- ще рисуват с акварел и темпера, туш и въглен;
- ще моделират с глина и пластилин;
- ще изработват колажи;
- ще работят с хартия, откривайки и опознавайки нейните безкрайни възможности;
- ще направят предмети за украса от материали за рециклиране.