Прием

Уважаеми родители,

За записване на Вашето дете в Детската градина са необходими следните документи:
1. копие от акта за раждане на детето;
2. бележка от личния лекар, че детето не е в контакт със заразноболни, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в Детската градина;
3. еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпването на детето в Детската градина;
4. копие от имунизационния паспорт на детето или бележка от личния лекар за имунизационния статус на детето;
5. лична здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
6. договор (в 2 екземпляра) и формуляр за регистрация - предоставени от Детската градина.