Школа по български език и литература

За учениците от 4. до 7. клас

Заниманията в Школата са насочени към учениците, които имат интерес към българския език и литература и искат да задълбочат своите знания и умения или да разгърнат таланта си на писатели.

Обучението е организирано в малки групи (до 10 участници) и се провежда присъствено или онлайн.

Заниманията, които се провеждат присъствено, са един път седмично, в събота, с продължителност 120 минути.

Графикът на заниманията, които се провеждат дистанционно, се уточнява допълнително.


КУРС ЗА ПОДГОТОВКА ЗА НВО СЛЕД 7. КЛАС

Курсът е насочен към децата, които ще кандидатстват в езикова гимназия след 7 клас.

Заниманията се провеждат присъствено, в събота при следния график:
1. за учениците от 4. клас: от 9.30 до 11.30 часа;
2. за учениците от 5. клас: от 11.30 до 13.30 часа;
3. за учениците от 6. клас: от 13.30 до 15.30 часа;
4. за учениците от 7. клас: от 15.30 до 17.30 часа.

От месец декември до месец май са предвидени пробни изпити по формата на външното оценяване.


КУРС ПО ПИСАНЕ НА ЕСЕ


В курса по творческо писане учениците от 7. клас ще усъвършенстват своите умения за създаване на есе.
Курсът е насочен към подготовка за кандидатстване в колеж след 7. клас.

Заниманията се провеждат присъствено, в събота, от 10.00 до 12.00 часа.


Курсовете са разделени на два модула, със следната продължителност:
1. първи модул: септември - януари;
2. втори модул: февруари - юни.

Таксата за участие се заплаща еднократно, по банков път (Банкова сметка), предварително, за всеки отделен модул, и при отсъствия не подлежи на възстановяване.

Размерът на таксата за първия модул е както следва:
1. при плащане до 31 март 2022 г. включително: 450 лева;
2. при плащане след 31 март 2022 г.: 540 лева.

Размерът на таксата за втория модул е както следва:
1. при плащане до 31 декември 2022 г. включително: 450 лева;
2. при плащане след 31 декември 2022 г.: 540 лева.

При участие на едно дете и в двата курса се ползват 50 % отстъпка от размера на таксата за втория курс.

Заплащането на таксата гарантира мястото на детето в съответната група.

За информация и записване: 0888222863.