Школа по шахмат

За деца от 6-годишна възраст нагоре

Заниманията са насочени към децата, които искат да се научат да играят добре на една от най-древните стратегически игри (възникнала около 6 век в Индия и Персия) и да мислят.

В края на учебната година, през месец май, Школата по шахмат организира блиц турнир на Детската академия, в който участват най-добрите шахматисти на възраст до 16 години.

Заниманията в Школата се провеждат в събота, от 16.30 до 17.30 часа. Участниците са разпределени в две групи, всяка по 4-6 деца, според своите умения: начинаещи и напреднали.

Курсът е разделен на два модула със следната продължителност:
1. първи модул: септември-декември;
2. втори модул: януари-май.


Таксата за участие в Школата е 30 лева за едно занимание и се заплаща по банков път еднократно, предварително, като обща сума за всеки отделен модул. При отсъствия не подлежи на възстановяване.
Размерът на таксата за първия и за втория модул е по 450 лева (15 занимания по 30 лева).

При участие на две деца от едно семейство, второто дете ползва 50 % отстъпка от размера на таксата.

Заплащането на таксата гарантира мястото на детето в съответната група.

За записване е необходимо да се изпрати имейл на ел. поща office@childrens-academy-bg.com с имената на детето, възраст, фамилия на родителя и телефон за обратна връзка. Заплащането на таксата се извършва след потвърждение от наша страна, че детето е записано.

Краен срок за записване: 01.10.2022 г. за първия модул и 10.01.2023 г. за втория модул, или до запълване на местата във всяка група.

За повече информация: 0888222863