Школа по занимателна математика

За деца на 5-годишна възраст

Уважаеми родители,

Местата в групата се запълниха. 


Часовете по занимателна математика са подходящи за всички любознателни деца на 5-годишна възраст.

Целта
на заниманията е да подпомогне развитието и усъвършенстването на математическите знания и умения на всяко дете и чрез изпреварващо обучение да провокира дълготраен интерес към математиката.
 
Заниманията са изцяло подчинени на игровия подход - чрез забавни образователни игри, логически игри, практически опити, работа с нагледни материали и математически играчки, наблюдения върху живата и неживата природа и известни произведения на изкуството децата бързо навлизат в красивия свят на математиката и придобиват задълбочени знания за числата, геометричните форми, равнината и пространството с три и повече измерения, симетрията, различни зависимости и трансформациии, кодиране и много други "математически тайни".
 
Групата се състои от 10 деца.

Заниманията са общо 20 за учебната година и се провеждат веднъж седмично, във вторник, от 17.30 до 18.30 часа.

Таксата е 600 лева за една учебна година и се заплаща предварително, по банков път (Банкова сметка), на две равни вноски: при записването в курса се заплащат 300 лева за първите 10 занимания и, след това, през месец януари 2024 година, още 300 лева за оставащите 10 занимания. При отсъствие таксата не подлежи на възстановяване.

Заниманията започват на 3 октомври 2023 г. и приключват през месец май 2024 година.

Краен срок за записване: 1 октомври 2023 г. или до запълване на местата в групата.

За по-подробна информация и записване: 0888 222863.