Школа по занимателна математика

За деца от 4 до 5-годишна възраст


Часовете по занимателна математика са подходящи за всички любознателни деца на 4/5-годишна възраст.

Целта
на заниманията е да подпомогне развитието и усъвършенстването на математическите знания и умения на всяко дете и чрез изпреварващо обучение да провокира дълготраен интерес към математиката.
 
Заниманията са изцяло подчинени на игровия подход - чрез забавни образователни игри, логически игри, практически опити, работа с нагледни материали и математически играчки, наблюдения върху живата и неживата природа и известни произведения на изкуството децата бързо навлизат в красивия свят на математиката и придобиват задълбочени знания за числата, геометричните форми, равнината и пространството с три и повече измерения, симетрията, различни зависимости и трансформациии, кодиране и много други "математически тайни".
 
Децата са разпределени в отделни групи според уменията си:
1. 4-годишни: начинаещи;
2. 4-годишни: напреднали;
3. 5-годишни: начинаещи;
4. 5-годишни: напреднали;


Всяка група се състои от 10 деца.

Заниманията се провеждат веднъж седмично, в сряда, от 18.00 до 19.00 часа.

Таксата е 20 лева за едно занимание и се заплаща предварително, по банков път (Банкова сметка), в началото на всеки календарен месец, според броя на заниманията в съответния месец. При отсъствие таксата не подлежи на възстановяване.

Заниманията започват на 7 октомври 2020 г.

Краен срок за записване: 1 октомври 2020 г. или до запълване на местата във всяка група.

За информация и записване: 0888 222863.