Отделение по икономически и социални науки

В случай, че детето Ви се интересува от:
  • география и икономика;
  • бизнес;
  • бизнес администрация или бизнес комуникации;
  • икономика и мениджмънт или маркетинг;
  • връзки с обществеността или социология,
мястото му е сред нашите възпитаници, които ще бъдат едни от най-добрите специалисти в областта на обществените науки.