Чуждоезиково обучение

За децата от 4-годишна възраст нагоре


Английски език

Немски език

Френски език

Руски език

Китайски език


Всички чуждоезикови курсове са за начинаещи и са разделени на отделни нива, съгласно Европейската езикова рамка (А1, А2, В1), всяко от които е с продължителност от 100 учебни часа по 60 мин.

Групите са съставени от 6 участници на сходна възраст, с оглед на езиковите им умения. За точно определяне на нивото, в началото на курса се провежда тест.

В края на всяко ниво участниците полагат вътрешен изпит за удостоверяване на постигнатото ниво на езикови умения.

Таксата за едно ниво е 600 лева. Заплаща се по банков път предварително, преди началото на всяко ниво. Всички учебни материали влизат в цената.

Всички курсове започват от 01.10.2022 г. и се провеждат присъствено или дистанционно, в удобно за курсистите време, което се уточнява за всяка отделна група.

За информация и записване: 0888222863