Чуждоезиково обучение

За децата от 4-годишна възраст нагоре


Английски език

Немски език

Френски език

Руски език

Китайски език

Персийски език

Всички чуждоезикови курсове са разделени на отделни нива, съгласно Европейската езикова рамка (А1, А2, В1, В2, С1, С2),  всяко от които е с продължителност от 100 учебни часа по 60 мин.

Групите са съставени от 6 участници на сходна възраст, с оглед на езиковите им умения. За точно определяне на нивото, в началото на курса се провежда тест.

В края на всяко ниво участниците полагат вътрешен изпит за удостоверяване на постигнатото ниво на езикови умения.

Таксата за едно ниво е 600 лева. Заплаща се по банков път предварително, преди началото на всяко ниво. Всички учебни материали влизат в цената.

Всички курсове започват от 01.10.2021 г. и се провеждат присъствено или дистанционно, в удобно за курсистите време, което се уточнява за всяка отделна група.

За информация и записване: 0888222863