Обучение

Учебна програма

В програмата на децата е предвидено интензивно и изпреварващо обучение по български език, два чужди езика: английски и испански, математика и музика.

Обучението е организирано на кабинетен принцип и с децата работят различни преподаватели, които са висококвалифицирани специалисти в своята област.

Интерактивните часове дават много допълнителни възможности за ранното ограмотяване на децата, развитието на творческото мислене, емоционалната интелигентност и таланта и разширяване на кръга от интересите на всяко дете.

Голяма част от учебната програма е подчинена на принципа "обучение чрез преживяване" - стремежът ни е да осигурим възможност на децата да се докоснат до това, което учат, за да обогатят своите възприятия и преживявания. През по-топлите месеци на учебната година учебният процес е изнесен извън сградата на Детската градина. За по-големите деца през лятото организираме школа по астрономия и археоастрономия.


 Групите са съставени от 10-12 деца, разпределени по възраст както следва:
а/. яслена група: до 3-годишна възраст;
б/. 1-ва група: 3-4-годишни;
в/. 2-ра група: 4-5-годишни;
г/. 3-та група: 5-6-годишни.
Обучението по математика

Едно от предимствата в нашата авторска образователна програма е интензивното обучение по математика още от 3-годишна възраст.

Въз основа на програмата, утвърдена от МОН, постепенно, но задълбочено надграждаме уменията и знанията на децата в областта на логическото мислене, пространствената ориентация, теория на числата, геометрията, комбинаториката.

Работим с утвърдени системи за изпреварващо обучение по математика и ментална аритметика, разработени от:
  • Творческая лаборатория «2×2» - Математическое образование, Москва;
  • Проф. Акира Таго, автор на японската образователна система за развитие на творческите способности на децата между 1 и 5 години GAKKEN;
  • Екипа прочути международни Mental Calculators, създатели и организатори на Junior Mental Calculation World Championship

В часовете по Забавна математика запознаваме най-малките деца с красивия свят на математиката чрез забавни образователни и музикални игри, логически игри, практически опити, работа с нагледни материали и математически играчки, наблюдения върху живата и неживата природа и известни произведения на музиката, архитектурата и изобразителното изкуство.
Обучението по музика

Редица научни изследвания изтъкват ползата от музикалното образование за децата от най-ранна детска възраст (срв. напр. публикациите на https://www.medicalnewstoday.com) в краткосрочна и дългосрочна перспектива.

Освен естетическата наслада, която децата изпитват от досега си с музиката, изпреварващото обучение по музика им помага и за развитието на техните когнитивни умения, креативност и емоционална интелигентност.

В авторската образователна програма на Детската градина са включени голям брой часове за музикално"пробуждане" на децата до тригодишна възраст посредством оригиналните инструменти и прилагането на концепцията за ранно музикално образование на Fuzeau, L’univers musical et les imprimés scolaires.

По-големите деца имат възможност да изберат предпочитан основен музикален инструмент (пиано или китара), запознават се с историята и теорията на музиката, учат композиция и създават свои собствени произведения, могат да се включат в нашата Детска вокална група с ръководител г-жа Милица Божинова.

Всички деца участват в продукциите на Детската градина, а по-големите имат изяви и на голяма сцена.