Математическа забавачка

Всеки ден, от 9.00 до 12.00 часа

По време на учебната година, от 15 септември до 31 май, за децата от 3 до 5-годишна възраст организираме математическа забавачка.
Заниманията са подходящи за всички деца, без предварителни изисквания.

Обучението се провежда по авторска програма на екипа преподаватели-математици от Детската академия и има за цел постигането на плавно надграждащо ниво спрямо заложените от МОН стандарти за съответната възраст.

Децата са разпределени в две възрастови групи:
1. на 3-4 години;
2. на 4-5 години.

И двете групи се състоят от 10 деца.

Дневен режим:
1. 9.00-9.30: посрещане на децата
2. 9.30-10.30: математика
3. 10.30-11.00: плодова закуска
4. 11.00-12.00: математика
5. 12.00: изпращане на децата

Таксата за участие е 300 лева на месец и се заплаща предварително, от 1-во до 5-то число на текущия месец.
Таксата покрива учебните материали и консумативите за провеждане на заниманията. Таксата НЕ покрива плодовата закуска - всяко дете трябва да си носи от вкъщи, по преценка на родителя, подходящо пакетиран плод, готов за директна консумация от детето.
Тъй като броят на местата в двете групи е точно определен, заплащането на таксата гарантира участието на детето в забавачката.
Неплащането на таксата до 5-то число на месеца ще се счита за отказ от участие на детето и мястото му ще бъде предоставено на следващото дете от списъка на чакащите.
Заплащането на таксата може да се извърши по банков път (Банкова сметка).

Записването за участие в математическата забавачка е до запълване на местата във всяка група.

Зписването може да се осъществи чрез изпращането на имейл на адрес office@childrens-academy-bg.com или на телефон 0888 222863, като се посочат имената на детето, навършени години, телефон за обратна връзка с родителя.

За повече информация: 0888 222863.