Медицинско обслужване

МЕДИЦИНСКОТО И ДИАГНОСТИЧНО ОБСЛУЖВАНЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА ВКЛЮЧВА:

1. ежедневен филтър;
2. преглед от дентален лекар и снемане на зъбен статус - два пъти в годината;
3. логопедичен филтър при постъпване в градината и работа с логопед при необходимост;
4. скрининг за гръбначни изкривявания - веднъж годишно;
5. скрининг за очни заболявания - веднъж годишно;
6. работа с психолог - при необходимост.