Детска вокална група

За деца от 5 до 12-годишна възраст

Ръководител
В Детската вокална група целогодишно, след предварително прослушване, се приемат деца (момичета и момчета) на възраст от 5 до 12 години.

Репетициите се провеждат в понеделник и четвъртък от 18.00 до 18.45 часа в сградата на Детската академия.

През ваканциите се организират лагер-школи за децата от Вокалната група, с цел по-интензивна работа и/или подготовка за по-големи концерти или конкурси.

Таксата за участие във Вокалната група е 30 лв. за едно занимание от 45 минути и се заплаща еднократно, по банков път, в началото на всеки месец, съобразно броя на заниманията през месеца. При отсъствие от занимания таксата не се възстановява.

Всички участници във Вокалната група имат изяви на голяма сцена.

За информация: 0888 222863.