Школа по музика

Курс по поп и джаз пеене с Милица

За деца от 6-годишна възраст нагоре.

Заниманията са индивидуални и се провеждат веднъж или два пъти седмично, с продължителност 45 минути.

Цената е 30 лв. за едно занимание от 45 минути и се заплаща предварително, по банков път, в началото на всеки месец, съобразно броя на занимания за съответния месец.

Участниците в курса имат концертни изяви на голяма сцена, съвместно с други деца и известни изпълнители.

За информация и записване: 0888 222863.


Курс по пиано

За деца от 6-годишна възраст нагоре.

Заниманията са индивидуални и се провеждат веднъж или два пъти седмично, с продължителност 45 или 60 минути, в зависимост от възрастта на децата.

Цената е 30 лв. за едно занимание от 45 минути или 40 лв. за едно занимание от 60 минути и се заплаща предварително, по банков път, в началото на всеки месец, съобразно броя на занимания за съответния месец.

Участниците в курса имат концертни изяви на голяма сцена, съвместно с други деца и известни изпълнители.

За информация и записване: 0888 222863.


Курс по китара

За деца от 6-годишна възраст нагоре.

Заниманията са индивидуални и се провеждат веднъж или два пъти седмично, с продължителност 45 или 60 минути, в зависимост от възрастта на децата.

Цената е 30 лв. за едно занимание от 45 минути или 40 лв. за едно занимание от 60 минути се заплаща предварително, по банков път, в началото на всеки месец, съобразно броя на занимания за съответния месец.

Участниците в курса имат концертни изяви на голяма сцена, съвместно с други деца и известни изпълнители.

За информация и записване: 0888 222863.