Новини

2021-08-29

Квалификационен национален кръг на PIMSO

Уважаеми родители, уважаеми ученици,

От учебната 2021-2022 г. децата, които проявяват сериозен интерес и задълбочени познания не само в областта на математиката, но и на точните науки, ще имат възможност да участват във Филипинската международна олимпиада по математика и точни науки (PIMSO).

Организатор на олимпиадата за България е Детската академия на науките, изкуствата и спорта.

Квалификационният (национален) кръг от Филипинската международна олимпиада по математика и точни науки (PIMSO) в областта на математиката за участниците от България ще се проведе на 19.09.2021 г., неделя.

Състезанието е за деца и ученици от предучилищна възраст до 12. клас. Съдържа 30 задачи, които за децата до 3. клас включително са преведени на български език. Времето за работа е 90 минути.

Състезанието ще се проведе присъствено, в Детската академия в гр. София, при спазване на необходимите противоепидемични мерки.
Всяка зала е със самостоятелен вход и с капацитет не повече от 6 или 12 участници.

Графикът за провеждане на състезанието е както следва:
1. от 9.00 до 10.30 часа - група за децата от предучилищна възраст и 1. клас;
2. от 11.00 до 12.30 часа - група за децата от 2. и 3. клас;
3. от 13.00 до 14.30 часа - група за учениците от 4. и 5. клас;
4. от 15.00 до 16.30 часа - група за учениците от 6. до 12. клас;
5. от 16.45 до 18.15 часа - резервна група.

На 18.09.2021 г., събота, при същия график, ще се проведе MOCK EXAM.

Задачите обхващат материал от областта на аритметиката/алгебрата, теория на числата, логика, геометрия, комбинаторика. Ето по-подробна информация по възрастови групи:

I. Kindergarten & Lower Primary Levels (Grades 1 to 2):
A. Arithmetic and Number Theory - Number & Number Sense, Fundamental Operations, Cryptarithm / Alphametics, Least/Greatest Number, Ordinals, Fractions, and Other Operations.
B. Logical Analysis – Comparison and Replacement, Excess-Shortage Calculations, Assumptions (Cars & Bicycles, Chicken & Rabbit),Recursive Patterns, Page Number Problems, Tessellations; and Shortest Path Analysis.
C. Geometry – Perimeter, Area, Geometric Figures (Counting Figures and Symmetry), and Measurements of Time, Money, Temperature, etc.
D. Combinatorics - Pigeonhole Principle, Counting Principle, Arrangement, and Probability.

II. Middle and Upper Primary Levels (Grades 3 to 6)
A. Arithmetic and Number Theory - Number & Number Sense, Fundamental Operations, Cryptarithm / Alphametics, Least/Greatest Number, Ordinals, Fractions, Decimals, Percent, Ratio and Proportion, Order of Operations, Remainder Theorem, Number Patterns, Other Operations, Prime Factorization, Divisibility, Greatest Common Factor, Least Common Multiple, Euclidean Algorithm, Modular Arithmetic, Indices, and Bases other than 10
B. Logical Analysis – Comparison and Replacement, Excess-Shortage Calculations, Assumptions (Cars & Bicycles, Chicken & Rabbit), Recursive Patterns, Page Number Problems, Maximum / Minimum Concept, Approximations, Variable Relationships, Truth Analysis, Data Handling, Work Problem, Venn Diagram, Tessellations; and Shortest Path Analysis 
C. Geometry – Perimeter, Area, Surface Area, Volume, Geometric Figures(Counting Figures and Symmetry), Measurements of Time, Money, Temperature, Pythagorean Theorem (Pythagorean Triples), Congruence, Money Problem, Motion Problem, and Clock Problem
D. Combinatorics - Pigeonhole Principle, Counting Principle, Arrangement, Stairs Problem (Fibonacci series), Permutation, Combination, and Probability.

III. Secondary Levels
A. Number Theory - Number & Number Sense; Real Numbers; Infinite Complex Fractions; Divisibility; Ratio, Proportion and Variations;I ndices and Radicals; Bases other than 10; Modular Arithmetic, Diophantine Equation and Euclidean Algorithm; Fermat’s Theorem; Sums of Divisors; The Φ Function; Wilson’s Theorem; The Pell Equation; and General Methods.
B. Logical Analysis – Mathematical Induction; Infinite Series; Progressions(Sequences & Series); Summation; Set Theory; Model Theory; and Recursion Theory.
C. Algebra – Indices and Radicals; Factorization and Manipulations; Polynomials; Functions (Transformation and Inversion); Linear &Quadratic Functions; Systems of Linear & Quadratic Equations; Absolute Value Inequalities; Trivial Inequality; Linear & Quadratic Inequalities; Binomial Theorem; Remainder Theorem; Rational Expressions; Exponential and Logarithmic Functions
D. Geometry – Plane Figures (Perimeters, Areas); Analytic Geometry(Coordinates, Distance, Slopes, Circles & Conics); Three Dimensional Geometry (Cubes, Boxes, Cylinders, Spheres, Prisms, Cones, Pyramids, and Polyhedron); Translations (Shifts, Turns, Flips, Stretches, Squeezes);Triangles (Angles and Trigonometric Functions) and Triangle Similarities& Congruencies; and Quadrilaterals and Polygons.
E. Combinatorics – Identities; Pascal’s Identity; Binomial Theorem; Counting and Probability (Constructive Counting, 1-1 Correspondence, Pigeonhole Principle); Fibonacci Numbers, Recursion; Permutation; Combination; Expectation; and Conditional Probability.

Максималният брой точки е 150. Разпределението на наградите на участниците, постигнали резултати в горните 60 % в националния и в международния кръг, е както следва:
при 130 точки и повече - златен медал;
при 115-125 точки - сребърен медал;
при 100-110 точки - бронзов медал;
всички останали - медал за участие.
Участниците в долните 40 % получават сертификат за участие.

Отделно се присъжда и специална награда, която за националния кръг е следната:

Perfect Scorer - USD 100;
Champion - Trophy + USD 50;
First Runner Up - Trophy + USD 30;
Second Runner Up - Trophy + USD 20,

а за международния кръг е:

Perfect Scorer - 24k Gold Necklace with PIMSO pendant;
Champion (Rank 1) - Trophy + USD 100;
First Runner Up (Rank 2) - Trophy + USD 75;
Second Runner Up (Rank 3) - Trophy + USD 50;
All Participants - Philippine Eagle Stuff Toy.

Таксата за участие в квалификационния кръг е 50 лева и се заплаща по банков път по следната сметка:
Титуляр: ОЦ "Алберт Айнщайн"
Банка: Първа инвестиционна банка
IBAN: BG54FINV91501017458150
BIC: FINVBGSF
Вид валута: BGN
Основание: име и фамилия на детето, PIMSO MATH

За участие в квалификационния кръг е необходимо в срок до 18.00 часа на 03.09.2021 г. най-късно:
1. да се заплати таксата за участие,
след което
2. да се попълни следната регистрационна форма: https://docs.google.com/forms/d/1WsAnqjx8BfH72oGotuUEKG3GUSf1kuOB3X7vHQT5ibg

На 04.09.2021 г., по имейл, ще изпратим допълнителна информация за организацията на състезанието на регистрираните участници.

Не е задължително участието и в двете направления на Олимпиадата.

Важно:
При наличието на минимум 20 желаещи участници, квалификационният кръг може да бъде организиран на място, извън София - в училище, учебен център, или друга подходяща зала. За обсъждане на тази възможност, моля позвънете на тел. 0888222863.

За повече информация и въпроси: 0888222863.