Новини

2023-02-27

Международно състезание по ментална калкулация

Уважаеми родители,
Уважаеми ученици,

Организаторите на едно от най-интересните и стойностни международни състезания по ментална калкулация - LIVE MATH COMPETITIONS AND LEAGUE, Индия - отправят покана към децата в България да се включат в предстоящото състезание MENTAL MATH WORLD CUP 2023.

Добре известно е, че Индия е водеща страна в областта на математиката и участието в състезанията по математика и ментална калкулация, организирани от преподаватели и учени от Индия, са сред най-важните цели на състезателите от целия свят. Победа в индийско състезание означава световно признание и престиж, които не могат да бъдат постигнати дори и след победи в много на брой други състезания.

В България имаме честта да се гордеем с постиженията на двама световни шампиони по ментална калкулация: господин Георги Георгиев и Калоян Гешев, ученик в 6. клас, които постигат скорости на изчисление, граничещи с истинска магия, и чиито успехи са несекващ източник на вдъхновение както за децата, така и за учителите.

През 2021-2022 учебна година трима участници от България - Мартин Боев, Кристиян Вервешев и Никол Динева - представиха достойно страната ни на MENTAL MATH WORLD CUP 2022, в което взеха участие над 5500 деца и ученици от 48 държави.

Състезанието MENTAL MATH WORLD CUP 2023 ще се проведе в два кръга (елиминационен и финален), които са в online формат. Насочено е към всички деца от 6-годишна възраст нагоре и ученици от 1. до 12. клас, които обичат да изчисляват наум бързо. Няма никакви изисквания за методиката, която ползват децата, нито е необходимо участниците да са посещавали или да посещават точно определен вид курс/школа. 

Регионален организатор на състезанието за България е Детската академия.

Елиминационният кръг ще се проведе в периода 16-24 юли 2023 г. Достъпът до състезанието е възможен чрез устройства под iOS и Android. Всички задачи са с избираем отговор. Всеки участник прави три опита в рамките на интервал от 48 часа, като целта е да се решат колкото е възможно повече задачи за най-краткото възможно време. Всеки верен отговор носи 10 точки, за всеки грешен отговор се отнемат 2 точки. Общият сбор от трите опита е крайният резултат и служи за допускане до финалния кръг на състезанието, който ще се проведе през месец август 2023 г.

Участниците в състезанието имат достъп до множество материали за подготовка, специално разработено приложение за игрови тренировки и mock exam една седмица преди елиминационния кръг с цел детайлно запознаване с платформата за работа по време на елиминационния кръг.

Финалният кръг се състои от 100 въпроса и за решаването им има само един опит. Целта отново е да се постигне максимално голям брой решени задачи за минимално възможно време.
 
Времето за работа по регламент зависи от възрастта на участниците.
Отделните възрастови групи са сформирани както следва:
1. категория Challenger: за деца от 6 до 8 години;
2. категория Master: за участници от 9 до 11 години;
3. категория Grandmaster: за ученици от 12 до 15 години;
4. категория Open: за всички младежи от 16 години нагоре.

През месец юни за участниците ще се проведат по два безплатни уебинари, съобразени с възрастта на състезателите. За децата от първите две категории темите ще бъдат  свързани с "хитри трикове и съвети за бързо смятане" и "дигитален срещу реален свят", а за по-големите ученици разговорите ще са посветени на "техники за скоростно смятане" и "умения за съставяне на семеен бюджет".

Таксата за участие в елиминационния кръг на състезанието е 30 лева. Участието във финалния кръг е безплатно.

По-подробна информация за регламента на състезанието, наградите, програмата на отделните възрастови групи, примерни задачи може да намерите на

Регистрираните участници ще получат отделно и други материали за подготовка.
 

За участие в състезанието е необходимо в срок до 18.00 часа на 31 май 2023 г. да се заплати такса правоучастие в размер 30 лева по следната банкова сметка:
Титуляр: Детска академия
Банка: Първа инвестиционна банка
IBAN: BG79FINV91501017311812
BIC: FINVBGSF
Вид валута: BGN
Основание: име и фамилия на детето, МК, 
след което да се попълни и изпрати следната регистрационна форма:

ВАЖНО!
1. Информация за регистрираните участници от България ще подаваме към организаторите всяка седмица, до изтичане на крайния срок за записване. По-целесъобразно ще бъде да се направи регистрацията в по-ранни срокове, за да има повече време за работа с материалите за самоподготовка.
2. Заплатена такса за участие в състезанието не подлежи на възстановяване.
3. При попълване на регистрационната форма за участие Ви молим да не променяте по никакъв начин зададения формат: необходими са и трите имена на детето; датата на раждане се попълва точно във формат ДД-ММ-ГГГГ; информацията НЕ се попълва само с главни букви.
4. Имейлът, който посочите, ще служи за Login ID. Много Ви молим да се уверите, че това е добре работещ адрес и че е попълнен при регистрацията правилно. При участие на две или повече деца от едно семейство, трябва да посочите РАЗЛИЧЕН имейл адрес за всяко отделно дете. 
5. В графата за наименование на градината/училището се попълва името на детската градина/училището, в която/което се обучава детето, а не името на школа по математика, която то може да посещава.
6. Телефонният номер за контакт с родител, който посочите, трябва да може да се ползва чрез приложението WhatsApp.
7. Заявката за участие може да бъде попълнена САМО от възрастен, който е майка/баща/баба/дядо на участника. Това се отнася и за най-големите ученици.
8. Преди да изпратите заявката Ви молим да се уверите, че е попълнена вярно. Никой не може да нанася каквито и да било корекции в подадена от Вас заявка. Неточно подадена информация може да бъде основание за дисквалифициране или недопускане на участник в платформата на състезанието.

Уважаеми родители,

Моля, обърнете внимание, че платформата за обучение е насочена към всички деца. Уменията за скоростна калкулация се развиват и усъвършенстват, както всички други умения. Игровият метод за обучение, предложен от организаторите на състезанието, предразполага децата и гарантира приятни емоции, по-висока успеваемост и напредък за всички деца, а не само за тези, които вече са започнали да се интересуват от ментална калкулация.

За въпроси: 0888 222 863.