Отделения

Всяко дете може да избере една или няколко специалности от предложените научни области, сфери на изкуството или спортни дисциплини и да състави своя собствена програма на заниманията си.

Заниманията могат да бъдат организирани като индивидуални занятия или в малка група от 2 до 6 деца.
 
Дейността на децата в отделните направления се отразява целогодишно чрез публикуването на произведения на детското творчество, организирането на продукции или състезания.

Целта ни е да популяризираме успехите на всеки един възпитаник на Академията и да дадем възможност на децата да видят плодовете на своя труд.

Записването за индивидуални или групови занимания в Академията се извършва чрез попълването на формата на страницата "За контакти", изпращането на и-мейл на адрес: office@childrens-academy-bg.com или по телефона.