Природо-математическо отделение

Бъдещите академици в областта на точните науки вероятно са сред децата, които ще изберат да работят задълбочено в някоя от следните научни дисциплини:
  • математика;
  • информатика;
  • приложна лингвистика;
  • химия;
  • физика;
  • биология;
  • медицина.