Фейсбук страници

Някои от нашите страници във фейсбук

Детска академия на науките, изкуствата и спорта:
https://www.facebook.com/Childrensacademybg

Математика за талантливи деца:
https://www.facebook.com/MatematikaZaTalanti

Детска академия по ментална калкулация:
https://business.facebook.com/MentalKidsAcademy

Школа за изпреварващо обучение:
Английски език за напреднали:

Английски език за начинаещи:

Художествена галерия: