Календар на събитията


2022 година


Месец януари

 • Финален кръг на Международната ученическа олимпиада "Интелигентност за бъдещето" (FISO): 8 януари
 • WIMO - Световен финал на златните медалисти от TIMO, HKIMO и ВВВ: 8 януари, 13.00 часа
 • Национален кръг на Fermat Mathematical Olympiad 2021 (FMO): 9 януари
 • Финален кръг на Southeast Asian Mathematical Olympiad - SEAMO Х: 15 януари
 • Първи кръг на International Mathematics Assessments for Schools (IMAS): 16 януари - ОТМЕНЯ СЕ
 • Международен кръг на Математическата олимпиада на Югоизточна Азия (ASMO International): 22 януари, 11.00 часа
 • Global Junior Math Aptitude Test (GJMAT):  23 януари, 10.00 часа

Месец февруари

 • Московска олимпиада за малки ученици (1. -4. клас): 6 февруари
 • Квалификационен кръг на Хонгконгската международна олимпиада по програмиране (HKICO):  20 февруари - ОТМЕНЯ СЕ
 • Полуфинал на Международното олимпийско предизвикателство по физика "Нютон" (NIPOC Semifinal): 26 февруари

Месец март

 • Финал на Международното олимпийско предизвикателство по физика "Нютон" (NIPOC Final): 5 март
 • Международен кръг на Международната ученическа олимпиада "Интелигентност за бъдещето" (FISO): 6 март
 • Пробен изпит за кандидатстване в 125 СУ "Боян Пенев": 11 март
 • Финален кръг на Fermat Mathematical Olympiad (FMO): 13 март, 10.00 часа
 • Квалификационен кръг на Siam International Math and Science Olympics (SIMSO), направление "математика": 13 март, 13.30 часа 
 • Финален кръг на  математическата олимпиада Big Bay Bei (ВВВ): 20 март, 9.00 часа
 • Втори кръг на International Mathematics Assessments for Schools (IMAS) - ОТМЕНЯ СЕ

Месец април

 • Финален кръг на Тайландската международна математическа олимпиада (TIMO): 2 април, 10.00 часа
 • Великденско математическо състезание: 16 април, 14.00 часа
 • Математическо състезание "Ребус": 17 април, 9.00 часа
 • Полуфинал на Международна олимпиада по химия "Лавоазие" (LIChO Semifinal): 25 април

Месец май

 • Финален кръг на Международна олимпиада по химия "Лавоазие" (LIChO Final): 14 май
 • Global Junior Math Online Competition (GJMOC): 14 май, 14.00 часа
 • Квалификационен кръг на Хонгконгската международна математическа олимпиада (HKIMO): 15 май, 10.00 часа
 • FISO IQ: 28 май

Месец юни

 • Финален кръг на Хонгконгската международна олимпиада по точни науки (HKISO): 11 юни

Месец август

 • Финален кръг на Хонгконгската международна математическа олимпиада (HKIMO): 27 август

Месец септември

 • Национален кръг на Fermat Mathematical Olympiad 2022 (FMO)
 • Национален кръг на Филипинската международна олимпиада по математика и точни науки за 2022 година (PIMSO)
 • Международна олимпиада по математика на Югоизточна Азия (IMOCSEA)
 • Международна олимпиада по точни науки на Югоизточна Азия (ISOCSEA)
 • Математическата олимпиада на Югоизточна Азия (SEAMO): 25 септември