Календар на събитията


Месец октомври:
  • Участие на България в Southeast Asian Mathematical Olympiad (SEAMO): 4 октомври
  • 26. Математическо състезание "Хитър Петър": 10 октомври, 11 часа

Месец ноември: 
  • Квалификационен кръг на Тайландската международна математическа олимпиада за ученици от предучилищен до 12. клас: 29 ноември

Месец януари:
  • Световен финал на златните медалисти WIMO: 2 януари
  • Финален кръг на Southeast Asian Mathematical Olympiad - SEAMO Х: 16 януари

Месец февруари:
  • Квалификационен кръг на Big Bay Bei (ВВВ) математическа олимпиада за ученици от предучилищен до 12. клас: 7 февруари

Месец март:
  • Финален кръг на Big Bay Bei (ВВВ) математическа олимпиада за ученици от предучилищен до 12. клас: 21 март

Месец април:
  • Финален кръг на Тайландската международна математическа олимпиада за ученици от предучилищен до 12. клас: 3 април
  • Квалификационен кръг на Хонгконгската международна математическа олимпиада за ученици от предучилищен до 12. клас: 18 април
Месец август:
  • Финален кръг на Хонгконгската международна математическа олимпиада за ученици от предучилищен до 12. клас: 28 август