Календар на събитията


2022 година


Месец януари

 • Финален кръг на Международната ученическа олимпиада "Интелигентност за бъдещето" (FISO): 8 януари
 • WIMO - Световен финал на златните медалисти от TIMO, HKIMO и ВВВ: 8 януари, 13.00 часа
 • Национален кръг на Fermat Mathematical Olympiad 2021 (FMO): 9 януари
 • Финален кръг на Southeast Asian Mathematical Olympiad - SEAMO Х: 15 януари
 • Първи кръг на International Mathematics Assessments for Schools (IMAS): 16 януари - ОТМЕНЯ СЕ
 • Международен кръг на Математическата олимпиада на Югоизточна Азия (ASMO International): 22 януари, 11.00 часа
 • Global Junior Math Aptitude Test (GJMAT):  23 януари, 10.00 часа

Месец февруари

 • Московска олимпиада за малки ученици (1. -4. клас): 6 февруари
 • Квалификационен кръг на Хонгконгската международна олимпиада по програмиране (HKICO):  20 февруари - ОТМЕНЯ СЕ
 • Полуфинал на Международното олимпийско предизвикателство по физика "Нютон" (NIPOC Semifinal): 26 февруари

Месец март

 • Финал на Международното олимпийско предизвикателство по физика "Нютон" (NIPOC Final): 5 март
 • Международен кръг на Международната ученическа олимпиада "Интелигентност за бъдещето" (FISO): 6 март
 • Пробен изпит за кандидатстване в 125 СУ "Боян Пенев": 11 март
 • Финален кръг на Fermat Mathematical Olympiad (FMO): 13 март, 10.00 часа
 • Квалификационен кръг на Siam International Math and Science Olympics (SIMSO), направление "математика": 13 март, 13.30 часа 
 • Финален кръг на математическата олимпиада Big Bay Bei (ВВВ): 20 март, 9.00 часа
 • Втори кръг на International Mathematics Assessments for Schools (IMAS) - ОТМЕНЯ СЕ

Месец април

 • Финален кръг на Тайландската международна математическа олимпиада (TIMO): 2 април, 10.00 часа
 • Великденско математическо състезание: 16 април, 14.00 часа
 • Математическо състезание "Ребус": 17 април, 9.00 часа
 • Полуфинал на Международна олимпиада по химия "Лавоазие" (LIChO Semifinal): 25 април

Месец май

 • Финален кръг на Международна олимпиада по химия "Лавоазие" (LIChO Final): 14 май
 • Global Junior Math Online Competition (GJMOC): 14 май, 14.00 часа
 • Квалификационен кръг на Хонгконгската международна математическа олимпиада (HKIMO): 15 май, 10.00 часа
 • FISO IQ: 28 май

Месец юни

 • Финален кръг на Хонгконгската международна олимпиада по точни науки (HKISO): 11 юни

Месец август

 • Финален кръг на Хонгконгската международна математическа олимпиада (HKIMO): 27 август

Месец септември

 • Международна олимпиада по точни науки на Югоизточна Азия (ISOCSEA): 17 септември, online, 9.00 часа
 • Международна олимпиада по математика на Югоизточна Азия (IMOCSEA): 24 септември, online, 9.00 часа
 • Международна олимпиада по английски език на Югоизточна Азия (GELOSEA): 25 септември, online, 9.00 часа
 • Математическата олимпиада на Югоизточна Азия (SEAMO): 25 септември, присъствено за 1. и 2. клас и online за 3.-12. клас, 10.00 часа

Месец октомври

 • Национален кръг на Fermat Mathematical Olympiad за 2022 година (FMO): 2 октомври, 10.00 часа, online и присъствено за 1. и 2. клас
 • Национален кръг на Asian Science & Mathematics Olympiad (ASMO): 15 и 16 октомври, online и присъствено за 1. и 2. клас
 • Елиминационен кръг на Международната олимпиада "Коперник", направление "точни науки" и "физика и астрономия": 29 октомври, online, 10.00 часа
 • Финален кръг на Siam International Math and Science Olympics (SIMSO) за 2022 година, направление "математика": 30 октомври, online

Месец ноември

 • Квалификационен кръг на Тайландската международна математическа олимпиада (TIMO): 6 ноември, online, 10.00 часа
 • 22. Софийски математически турнир за малки таланти (състезание на Детската академия за деца от предучилищна възраст и 1. клас): 13 ноември, присъствено и online
 • Елиминационен кръг на Международната олимпиада "Коперник", направление "точни науки" и "физика и астрономия": 26 ноември, online, 10.00 часа
 • XXIV Състезание по математика и информационни технологии "Свети Николай Чудотворец", направление "математика": 27 ноември, присъствено, 10.00 часа
 • Квалификационен кръг на Филипинска международна олимпиада по математика и точни науки (PIMSO), направление "точни науки": 26 ноември, присъствено и online
 • Квалификационен кръг на Филипинска международна олимпиада по математика и точни науки (PIMSO), направление "математика": 27 ноември, присъствено и online

Месец декември

 • XXXI Математически турнир "Иван Салабашев": 3 декември, присъствено, (само за възпитаниците на Детската академия)
 • Квалификационен кръг на Международната ученическа олимпиада "Интелигентност за бъдещето" (FISO): 4 декември, online
 • Квалификационен кръг на International STEM Olympiad: 4 декември, online
 • Коледно математическо състезание за малки таланти (състезание на Детската академия за деца от предучилищна възраст): 11 декември, присъствено 
 • Коледно математическо състезание за ученици от 1. до 7. клас (състезание на СМБ-Секция Изток): 11 декември, присъствено
 • Квалификационен кръг на Международната математическа олимпиада  Big Bay Bei (ВВВ): 18 декември, online
 • Финален кръг на IMOCSEA и ISOCSEA: 27-30 декември, о. Боракай, Филипини и online2023 година


Месец януари
 • Турнир на шампионите WIMO Final: 7 и 8 януари, online
 • Международен финал ASMO International: 8 януари, online
 • Финален кръг на Fermat Mathematical Olympiad 2022 (FMO): 8 януари, online
 • Национален кръг на Международната олимпиада по компютърни науки и програмиране на Югоизточна Азия (SEACSO): 21 януари, online
 • 23. Софийски математически турнир за малки таланти (състезание на Детската академия за деца от предучилищна възраст и 1. клас): 22 януари, присъствено и online 
 • Финален кръг на Олимпиада "Copernicus", направление "физика и астрономия" и "точни науки": 22-26 януари, Хюстън, САЩ
 • Елиминационен кръг на  Олимпиада "Copernicus", направление "математика": 28 януари, online, 10.00 часа
 • Квалификационен кръг на International STEM Olympiad, категория Coding: 29 януари, online
 • Финален кръг на Олимпиада "Copernicus", направление "филмово изкуство": 30 януари-3 февруари, Лос Анжелис и Сан Франциско, САЩ
Месец февруари
 • Квалификационен кръг на International STEM Olympiad, категория Математика, Наука и Изкуство: 5 февруари, online
 • Финален кръг на Southeast Asian Mathematical Olympiad (SEAMO X 2023): 11 февруари, online, 9.00 часа
 • Global Junior Math Aptitude Test (GJMAT): 19 февруари
 • Финален кръг на International STEM Olympiad, категория Coding: 19 февруари, online
 • Елиминационен кръг на  Олимпиада "Copernicus", направление "математика": 25 февруари, online, 10.00 часа
 • Финален кръг на GELOSEA и SEACSO: 25-28 февруари, Индонезия
 • Финален кръг на International STEM Olympiad, категория Математика, Наука и Изкуство: 26 февруари, online
Месец март
 • Международен кръг на Международната ученическа олимпиада "Интелигентност за бъдещето" (FISO International): 11 март
 • Квалификационен кръг на Хонгконгската международна олимпиада по точни науки (HKISO): 19 март, online, 10.00 часа
 • Елиминационен кръг на  Олимпиада "Copernicus", направление "математика": 25 март, online, 10.00 часа
 • Национален турнир по ментална калкулация (авторско състезание на Детската академия): 26 март
 • Финален кръг на математическата олимпиада Big Bay Bei (ВВВ)
Месец април
 • Великденско математическо състезание за малки таланти (авторско състезание на Детската академия за деца от предучилища възраст): 2 април
 • Глобален кръг BOB на International STEM Olympiad, категория Математика и Наука: 2 април, online
 • Финален кръг на Тайландската международна математическа олимпиада (TIMO)
 • Великденско математическо състезание за ученици от 1. до 7. клас (състезание на СМБ-Секция Изток): 22 април
 • Квалификационен кръг на Хонгконгската международна математическа олимпиада (HKIMO): 23 април
 • Финален кръг на Олимпиада "Copernicus", направление "филмово изкуство": 24-29 април, Лос Анжелис, САЩ
 • Елиминационен кръг на  Олимпиада "Copernicus", направление "математика": 29 април, online, 10.00 часа
 • Финален кръг на PIMSO
Месец май
 • FISO IQ: 6 май
 • Global Junior Math Online Competition (GJMOC): 14 май
Месец юни
 • Финален кръг на Хонгконгската международна олимпиада по точни науки (HKISO)
Месец юли
 • Финален кръг на Олимпиада "Copernicus", направление "математика": 9-13 юли, Ню Йорк, САЩ
Месец август
 • Финален кръг на Хонгконгската международна математическа олимпиада (HKIMO)