Международни състезания и олимпиади

Международни състезания и олимпиади, организирани от Детската академия

Уважаеми родители,

Детската академия е регионален организатор за България на:
 • Математическа олимпиада за ученици от 1. до 4. клас, организирана от Творческая лаборатория 2x2
 • Тайландската международна математическа олимпиада (TIMO)
 • Хонгконгската международна математическа олимпиада (HKIMO)
 • Математическата олимпиада на Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area 
 • (Big Bay Bei - BBB)
 • Световната математическа олимпиада - финал (WIMO), в който участват само състезателите, спечелили златни медали във финалния кръг на TIMO, HKIMO или ВВВ 
 • Математическата олимпиада на Югоизточна Азия (SEAMO)
 • Филипинската международна олимпиада по математика и точни науки (PIMSO)
 • Международното математическо олимпийско предизвикателство "Лайбниц" (LIMOC)
 • Международното олимпийско предизвикателство по физика "Нютон" (NIPOC)
 • Международната олимпиада по химия "Лавоазие" (LICO) 
 • Международната олимпиада по биология "Грегор Мендел" (GMIBO)
 • Международната ученическа олимпиада "Интелигентност за бъдещето" (FISO)
 • Азиатска олимпиада по математика и точни науки (ASMO)
 • Хонгконгската международна олимпиада по точни науки (HKISO)
 • Хонгконгската международна олимпиада по програмиране (HKICO)
 • Global Junior Math Aptitude Test (GJMAT)
 • Global Junior Math Online Competition (GJMOC)
 • Международна олимпиада по математика на Югоизточна Азия (IMOCSEA) 
 • Международна олимпиада по точни науки на Югоизточна Азия (ISOCSEA) 
 • Fermat Mathematical Olympiad (FMO)
 • Siam International Math and Science Olympics (SIMSO)
 • Universal Project Olympiad (UNIPO)