Банкова сметка

Титуляр: Център за изпреварващо обучение "Алберт Айнщайн"
Банка: Първа инвестиционна банка
IBAN: BG79FINV91501017311812
BIC: FINVBGSF
Вид валута: BGN